Contact

Contacteer ons

Overal gezonde lucht in uw woning dankzij uw ventilatieverslaggever

Sinds januari 2016 is ventilatieverslaggeving verplicht bij alle nieuwbouwprojecten en energetisch ingrijpende verbouwingsprojecten. De aanvrager of de bouwheer moet enerzijds een ventilatieontwerp laten opmaken voor de start van de werkzaamheden en anderzijds moet er na de installatie van het ventilatiesysteem een ventilatieprestatieverslag opgemaakt worden. Voor deze taken belt u naar een ventilatieverslaggever. In Zonhoven zit u hiervoor goed bij KCB.

EPB-verslag

De resultaten van het ventilatieprestatieverslag neemt de ventilatieverslaggever op in de EPB-aangifte. Goed om weten is dat KCB uit Zonhoven ook dienst doet als EPB-verslaggever. Na de plaatsing wordt er eveneens een verslag gemaakt met de kenmerken en de prestaties van het systeem conform de technische specificaties STS_P 73-1.

Fase 1: de voorbereiding

De bouwheer stelt voor de start van de werken een verslaggever voor de ventilatie aan. Deze verslaggever maakt een Ventilatie Voor Ontwerp (VVO) op. Dit is een principeschema van hoe de ventilatie uitgevoerd kan worden. Vanuit de EPB-software wordt er een Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS) aangemaakt. Hierin worden alle prestaties waaraan uw installatie moet voldoen vastgelegd. Dit bestand wordt opgeladen bij de externe kwaliteitstoezichthouder: BCCA.

Ter info: het inregelen van ventielen en units behoort niet tot de taak van de ventilatieverslaggever. Dit is een taak voor de installateur.

Fase 2: de definitieve aangifte

Na de ingebruikname van het ventilatiesysteem controleert de ventilatieverslaggever of de debieten overeenkomstig het inregelrapport (ieder ventiel wordt nagemeten) en alle andere parameters van het ventilatiesysteem overeenstemmen met het VOS en de technische specificatie STS_P 73-1. Vervolgens wordt het Ventilatie Prestatie Verslag (VPV) van deze controle door de verslaggever ingegeven in de BCCA-databank. Vanuit de BCCA-databank wordt er een code gegeneerd. Deze code dient in het EPB-bestand te worden ingevuld alvorens een EPB-aangifte wordt gegeneerd.

Vertrouw op uw ervaren veiligheidscoördinator

Veiligheid op de werf van uw nieuwbouw- of renovatieproject mag u niet over het hoofd zien. Kies daarom voor een professionele veiligheidscoördinator. Vanuit Zonhoven komt KCB geregeld naar uw werf om u als bouwheer te helpen en de werken veilig op te starten, in te richten en uit te voeren.

Breed takenpakket

De veiligheidscoördinator neemt verschillende taken op zich voor een veilige en ordentelijke werf. Voor aanvang van de werken wordt het veiligheidshandboek opgesteld terwijl er tijdens de bouw een aantal werfbezoeken worden uitgevoerd. Nadien wordt er voor het bijhorende werfverslag gezorgd.

Documenten

Bij bouwen en verbouwen horen vele documenten en ook daar zorgt het bedrijf voor. Naast het afsluiten van de nodige verzekeringen, stelt KCB een checklist op voor de opdrachtgever. Die kan aan de hand hiervan de juiste documenten verzamelen om tegen het einde van de werken het postinterventiedossier op te maken.

Veelzijdige veiligheidscoördinator

Uw veiligheidscoördinator staat u bij in verschillende domeinen van de bouw: 

  • sloop- en afbraakwerken
  • grondwerken
  • dakwerken
  • opgaande structuren
  • buitenschrijnwerk
  • pleisterwerken 
  • elektriciteitswerken, SWW en ventilatie
  • chape- en vloerwerken

Contact

Sluit onaangename verrassingen uit op uw bouwwerf en doe een beroep op KCB als veiligheidscoördinator. Maak vandaag nog een afspraak met het bedrijf dat eveneens optreedt als EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever.

Bouwadvies

Contacteer ons!
0477 48 50 74